Embriyo Dondurma İşlemi

Tüp Bebek ve Kadın Sağlığı Uzmanı

Embriyo Dondurma İşlemi

Tedavi sırasında embriyo transferinin gerçekleşmesinin ardından kalan sağlıklı embriyoları laboratuvar ortamında dondurarak saklamak mümkün olabilmektedir. Bunun için özel olarak ayrılmış olan kriyoprezervasyon odası kullanılmaktadır. Çiftin tedavi sürecine bağlı olarak bu oda  içerisinde dondurularak saklanan kaliteli embriyolar ileri bir tarihte çözülerek gebelik elde etmek amacı ile kullanılabilmektedir.

Embriyo dondurma iki şekilde yapılabilir;

  • Yavaş dondurma (slow freezing) yönteminde  kademeli olarak soğutma sağlanarak dondurulan embriyolar sıvı azot içeren tanklarda – 196 °C de saklanır.
  • Hızlı dondurma (vitrifikasyon) yönteminde ani ısı düşüşüyle dondurulur. Elde edilen her embriyoya dondurma işlemi uygulanmaz, iyi gelişme gösterenler seçilerek dondurulur.

Daha uzun süre saklanması teknik olarak mümkündür ancak ülkemizde en fazla 5 yıl saklanmasına yasal izin vardır. Daha uzun süre saklanması için sağlık bakanlığından izin talep edilmesi gerekmektedir.

Dondurulmuş embriyolar çözüldüğünde her zaman sağlıklı embriyo elde edilemeyebilir. Yaklaşık %80-90 oranında sağlıklı embriyo elde edilir. Bu embriyolar kullanılarak yapılan tüp bebek tedavilerindeki başarı oranı, normal dondurulmamış embriyolar kullanılarak yapılan tüp bebek tedavilerindeki gebelik başarı oranları ile çok yakındır.

Hangi Durumlarda Embriyo Dondurma İşlemi Yapılır ?

  • Transfer işleminden sonra geriye kalan kaliteli embriyolar imha edilmek yerine dondurulup tekrar transfer edilmek için saklanabilir. Böylelikle ileride tekrar tüp bebek gerekirse yeniden yumurta oluşturma ve yumurta toplama aşamaları uygulanmasına gerek kalmadan, hazır embriyolar kullanılabilir. Hem maaliyetten hem zamandan tasarruf sağlanır.
  • Tüp bebek tedavisi sırasında OHSS (yumurtalıklarda aşırı kistler oluşması) meydana gelirse tüp bebek tedavisine devam edilemez ve embriyolar saklanarak tedavi iptal edilir. OHSS tedavi edildikten sonra yeni tüp bebek denemesinde hazır donmuş embriyolar kullanılır.
  • Rahim içini saran endometrium dokusunun yeteri kadar gelişemediği durumlarda.
  • Rahim içi cerrahi operasyon gereken durumlarda.
  • Kemoterapi veya radyoterapi gerektiren kanser tedavilerinden önce embriyolar dondurulabilir.